Telefon: +48 538 362 460

Kariera w Inventim

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w INVENTIM Sp. z o.o. prosimy o przesłanie CV na adres kariera@inventim.pl

Aktualnie poszukujemy:

– projektant instalacji wod – kan

– projektant wentylacji i klimatyzacji

Informujemy, iż tylko aplikacje zawierające poniższą klauzulę będą rozpatrywane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVENTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-653) ul. Kordiana 60/88 zawartych w moim CV i/lub liście motywacyjnym na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji we wskazanym przeze mnie obszarze.

Jednocześnie poinformowano mnie, że:

• Administratorem moich danych osobowych jest Firma INVENTIM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kordiana 60/88, Kraków 30-653, KRS:0000108042, NIP: 679-17-91-313.

• CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.

• Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu, ani też przekazywane innym podmiotom.

• Kandydatowi składającemu aplikację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.

• Mam prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z przerwaniem procesu rekrutacji.

• Aplikacje nie są odsyłane. Kontakt odbywa się jedynie z wybranymi osobami.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”), art. 6 ust. 1 lit. a. i b.

Zapraszamy do składania zgłoszeń drogą mailową

Kontakt